Fórum - Pályázatok

maggoth1
Felhasználó
2012.08.13 11:28
28 hozzászólás
A Töviskapu.hu két éves évfordulója alkalmából meghirdeti a TK Antológia kiírását.

A kiírás célja, hogy klaviatúrát ragadjatok, és olyan original novellák szülessenek, amelyek központi ötlete a periféria. Minél kreatívabb, annál jobb; kerüljétek a sablonokat. Csak befejezett, és eddig még nem publikált pályaműveket fogadunk el.

A pályázati anyag terjedelme: 10 000 – 35 000 karakter között mozoghat (szóközökkel). Az ezt el nem érő, illetve a karakterhatárt meghaladó méretű kéziratot a pályázat kiírója olvasás nélkül elutasítja.

Jelentkezés: bárki jelentkezhet, aki betöltötte a 18. életévét.

Kivételek, összeférhetetlenségi alapon: a zsűri bírái, a zsűri bíráinak egyenes ági rokonai, úgymint testvér, gyermek, szülő, férj, feleség, valamint nem jelentkezhet az antológiai kihívás hivatalos szervezőjének képviselője (ani :P).

Írói álnév használata megengedett, de vedd figyelembe, hogy a kézirathoz megadott név fog szerepelni az antológiában is.

Nevezési díj nincs.
Egy író mindössze egy novellával pályázhat.

Beküldés: a pályázati anyagokat e-mailben a tkantologia@gmail.com címre (csatolt fájlként) 12-es betűnagysággal, Times New Roman betűtípussal, 2,5-2,5 cm-es oldalmargókkal, normál sorközzel, 1 hasábos tördeléssel fogadunk el.

Az anyagban kerülendő mindennemű kép és hanganyag. A formázás: sorkizárt, új bekezdésen kívüli enterek kerülése javallott.

A pályázat kiírója nem vállal felelősséget a beérkezett munkák tartalmáért, nem szerkeszt és nem lektorál anyagot, minden formai és tartalmi kitételről a szerzőnek kell gondoskodnia beküldés előtt, beleértve a bétázást is. Nyelvtanilag, stilisztikailag hibás anyagot nem tudunk befogadni.

Kizárólag jogtiszta, a pályázó által írt pályázati anyagot tudunk érvényesnek nyilvánítani.

A pályázati határidő után beérkezett írásokat nem fogadjuk be.

Beküldési határidő: 2012. szeptember 30., éjfél.

A beküldött novellák értékelő pontozáson esnek át, besorolásukról a meghívott zsűritagok döntenek. Az Antológiába a művek az elért pontszámok szerint, csökkenő sorrendben kerülnek be.

A zsűri által tíz legjobbnak ítélt novella kiválasztása és elbírálása 2012. szeptember 21. – október 20. között zajlik majd. Értékelésükről a szerzők a zsűritagok által személyes véleményt kapnak honlapunkon.

Eredményhirdetésre 2012. november 20-én kerül sor.

A beküldött művek közlésre kerülnek a http://toviskapu.hu/antologia honlapon. Így azok is véleményezhetik az írásokat, akik egyébként nem vettek részt a kihíváson.

Amennyiben nem érkezik be megfelelő számú minőségi pályamű, a kihívás elmarad.Díjazás:

Az Antológiába bekerült tíz legtöbb pontot kapott szerző 5 nyomtatott tiszteletpéldányt kap. Az antológia nem kerül kereskedelmi forgalomba, később is csak jutalomként lehet majd hozzájutni a TK egyéb kihívásainak nyerteseiként.

A tíz bekerült szerző közül az első helyezett 10 000 Ft-os könyvvásárlási utalványban részesül. A felmerülő kérdéseket a tkantologia@gmail.com címre várjuk.A kihívásról BÍRÁKNAK és OLVASÓKNAK:

A zsűri kiválasztása egy nívós kihívás esetén mindig nehéz feladat, ezúttal a te segítségedet is kérjük! Senkinek sem mindegy, kik bírálják el a művét. Lehetőséget adunk arra, hogy együtt, jelöléssel és szavazással állítsuk össze az általad legszakavatottabbnak, rátermettebbnek és hozzáértőbbnek ítélt bírákból álló zsűrit.

Mit kell tenned?

2012. 08. 10. – 08. 20. között küldd be a tkantologia@gmail.com címre annak az öt személynek a nevét, aki szerinted a legmegfelelőbb lenne a zsűri bíráinak posztjára. (Ha ismered az email címét, azt is írd meg a levélben.) Tíz napon keresztül várjuk tehát a jelöléseket a megadott e-mail címére.

Kit jelölhetsz bírának?

Bárkit (nem kell TK tagnak lennie), aki betöltötte a 18. életévét, jártas az irodalom terén, pártatlan, és szívesen részt venne ebben az izgalmas játékban. A bírák közvetlen rokonai (testvér, szülő, gyermek) nem vehetnek részt a kihíváson íróként.

2012. 08. 20-án fogjuk megjelentetni a szavazási lehetőséget a http://toviskapu.hu/antologia oldalon, a beérkezett jelölések pontos listájával. (Kivétel ez alól azon jelöltek neve, akik bizonyítottan, megkeresésünk után nem vállalták a felkérést).

2012. 08. 20. – 08. 30-ig szavazhatsz öt a listán szereplő nevek közül.

Egy embertől egy jelölést és egy szavazatot áll módunkban elfogadni, ezen jelölésekben és szavazatokban egyenként legfeljebb öt név szerepelhet.

A legtöbb szavazatot kapó személyek közül az első öt fő teszi majd ki a TK Antológia zsűrijének testületét.Pontozás:

A zsűri mindegyik tagja önállóan pontoz. A pontozás során figyelembe veszi a beküldött novella helyesírását, stilisztikáját, az ötlet egyediségét, a történet dramaturgiáját és színvonalát. A pontozás egytől ötig terjedő skálán folyik, ahol az értékek ezt jelentik:

1 – rossz

2 – hiányos

3 – korrekt

4 – jó

5 – nagyon jó

Lehetőséget teremtünk közönségszavazásra is. Egy egytől ötig terjedő számmal kell megadni, hogy az adott történet a szavazónak mennyire tetszett, milyen a stílusa, mennyire egyedi az ötlet, milyen a történet dramaturgiája, színvonala és helyesírása.

A szavazatokat emailben várjuk a tkantologia@gmail.com címre. A verseny végével egy összesítő lapon névtelenül feltűntetjük őket, ami a holnapon is megtekinthető lesz.

A közönségszavazatokat átlagoljuk, értékük a bírák szavazataival együtt adják a végleges eredményt. A végleges eredmény 5/6 része a bírák szavazataiból áll össze, a maradék 1/6 része a közönség szavazatait jelenti.

Példa az eredmény kiszámítására:

Bírák szavazatai: A – 5, B – 5, C – 2, D – 3, E – 1

A közönség szavazatainak átlagolt értéke: K – 3

A végpontszám kiszámítása: (A+B+C+D+E+K)/6 =(5+5+2+3+1+3)/6=19/6=3,17

A szavazás mellett a honlapon lehetőség lesz olvasói véleményt is mondani.

Azok között, akik végigszavazzák az összes történetet, kisorsolunk öt példányt az antológiából.

Ne gondolkozz sokat, tarts velünk, és segíts te is a véleményeddel!

Ha szeretnél minél hamarabb értesülni a frissítéseinkről, lájkold a Facebook oldalunkat!

A Töviskapu Antológia szervezői.

Kapitány
Fejlesztõ
2012.06.24 13:07
559 hozzászólás
A holló évszázada - A Historium Kiadó novellaíró pályázata

A Historium Kiadó történelmi novellaíró pályázatot hirdet amatőr prózaíróknak a Hunyadi család életének, sorsának, tetteinek témakörében, A holló évszázada címmel.

Pályázati feltételek:

- Pályázhat minden olyan magyar anyanyelvű (bármely országban élő) amatőr szerző, aki már elmúlt tizenöt éves, és nem rendelkezik önálló (nyomtatásban is megjelent) kötettel.
- A pályaműveknek a 15-16. században kell játszódniuk, és mindenképpen kapcsolódniuk kell valahogy a Hunyadi család valamely tagjához.
- A pályaművek minimális terjedelme 10.000, maximális terjedelme 30.000 leütés (szóközökkel).
- Kizárólag polgári névvel vagy magyar csengésű művésznévvel lehet jelentkezni.
- A pályaműveket e-mailben várjuk a historium.kiado@gmail.com címre, kizárólag csatolt állományként. A tárgy mezőbe kérjük beírni a következőt: „A holló évszázada – pályamű”.
- Egy pályázó csak egy művel jelentkezhet, mely nem jelent meg nyomtatásban, és melyet nem nyújtott be másik pályázatra!
- Postai úton beküldött kéziratokat nem fogadunk el érvényes pályamunkának, ilyen anyagot nem őrzünk meg és nem küldünk vissza!

Beérkezési határidő: 2012. november 1.

Eredményhirdetés: 2012. december 1.

Díjazás:

- A legjobb írások megjelennek a kiadó A holló évszázada című antológiájában, 2013 tavaszán, a Fiatal magyar prózaírók sorozat részeként.
- A kötetbe bekerült szerzők fejenként 10 tiszteletpéldányt kapnak a megjelent könyvből.

A teljes kiírás itt érhető el:

http://www.historiumkiado.eu/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=7&Itemid=11
Jimmy Cartwright
Admin
2012.05.13 16:27
489 hozzászólás
Meztelen Ügynök - Pályázat

Pályázat "vámpíros" témájú alkotások írására és rajzolásáraA MEZTELEN ÜGYNÖK Szórakoztató Irodalmi Magazin pályázatot hirdet vámpírokkal kapcsolatos szöveges és képi alkotások elkészítésére!

A pályázaton Magyarországon és határainkon túl élő alkotók:
1.) kizárólag saját maguk által írt, magyar nyelvű szépirodalmi alkotásokkal (kivéve vers),
2.) kizárólag saját maguk által készített grafikai, képi alkotással (kivéve fotó) vehetnek részt.
Az első kategóriában olyan, a vámpír legendához kapcsolható, és/vagy vámpírokról szóló prózai műveket várunk, amelyekben a karakterek száma (szóközökkel együtt) maximálisan 30.000. A képi alkotás maximális méretét egyen-ként nyolc megabájtban határozzuk meg, a készítése során kézi, illetve digitális technika alkalmazható, a
kettő keverhető. Önálló fénykép nem indulhat, de a digitális technikájú rajzokban fényképek elemeit fel lehet használni. Az irodalmi műveket Word formátumban, míg a képes alkotásokat jpeg kiterjesztésű fájlban kell az alábbi elektronikus levélcímre elküldeni: meztelenugynok@gmail.com.
Egy alkotó kettő pályaművel szerepelhet kategóriánként (tehát, ha mindkét kategóriában indul, összesen néggyel).
A pályaművek előtt minden esetben fel kell tünteni a szerző nevét, címét, e-mail címét, illetve esetlegesen művészi álnevét. A levél tárgyában szerepeljen a pályázatra való utalás, de a személyes adatokon, illetve a mellékelt fájlokon kívül a levélben nem kell semmilyen más szöveget közölni.
A legjobbként elbírált műveket nyomtatott, vagy digitális kiadványainkban lehetőségeink szerint megjelentetjük.
A megjelentetésért a pályázó pénzt nem kap, mert ez "belépő" az alkotók "magasabb szintjére", a lehetőség pénzdíjazás nélkül is értékes. A magazinunkhoz kapcsolódó www.irjunk.hu honlapon az igényes alkotások megjelennek, a szerzőik pedig "alkotói" státuszba kerülnek. Az alkotások elbírálását a MEZTELEN ÜGYNÖK Szórakoztató Irodalmi Magazin állandó írói és rajzolói végzik. A nyerteseket nem rangsoroljuk. E pályázatban húsz (kategóriánként tíz-tíz) nyertes alkotást választunk ki.
A birtokunkba jutott személyes adatokat a pályázó egyértelmű felhatalmazása nélkül harmadik félnek nem adjuk át, kizárólag a pályázattal kapcsolatos kommunikációra használjuk fel azokat.
A pályázat benyújtása egyben a pályázó nyilatkozata is arról, hogy a pályázatra nevezett alkotásnak ő a szerzője, annak jogaival maga rendelkezik, és közlése nem ütközik semmilyen akadályba. Amennyiben harmadik félnek személyiségi, vagy szerzői jogok vonatkozásában kifogása merülne fel, az ezzel kapcsolatos felelősség egyedül a
pályázót terheli.

A beérkezési határidő: 2012. 06. 15. éjfél.

A pályázat nyerteseit 2012. július 31-ig értesítjük.
maggoth1
Felhasználó
2012.05.01 10:58
28 hozzászólás

A Nyitott Szemmel magazin novellapályázatot hirdet „Hogyan győztem” címmel. Beküldési határidő 2012. június 30. A legszebb pályaműveket kötetben jelentetjük meg.

A NYITOTT Szemmel magazin Hogyan győztem címmel novellapályázatot hirdet. Olyan pályaműveket várunk, amelyek személyes erkölcsi győzelmekről, azok lelki tanulságairól szólnak. Kiemelt témaként ajánljuk az irigységből, a féltékenységből, az indulatosságból, a haragból, az anyagiakhoz való túlzott kötődésből, vagy a valamilyen káros szenvedélyből (alkohol-, dohány-, drog-, tv-, internet-függés stb.) történő szabadulásról szóló elbeszéléseket.
Csak az igényes, irodalmi stílusban megírt pályaműveket áll módunkban értékelni. Az írások 2–5 A/4-es oldal terjedelműek legyenek. A pályázaton kizárólag jogtiszta, máshol még meg nem jelent írások vehetnek részt.
Beküldési határidő: 2012. június 30.
Címünk: szerkesztoseg@nyitottszemmel.hu. (Az írások beérkezéséről minden esetben visszaigazolást küldünk.)

Pályázati díjak:
I. helyezett: 30 ezer Ft
II. helyezett: 20 ezer Ft
III. helyezett: 10 ezer Ft
Különdíjak: 1 éves előfizetések magazinunkra

A legszebb pályaműveket kötetben jelentetjük meg. A kötetben szereplő szerzőket írásaikért a kötet tiszteletpéldányaival honoráljuk.
Kapitány
Fejlesztõ
2012.04.28 09:50
559 hozzászólás
Egy érdekesség: az LFG.hu nem osztott ki díjakat az Őrség idején pályázaton a művek alacsony színvonalára hivatkozva. Ez számomra egy kissé furcsa döntés, de végülis az ő pályázatuk...

Itt olvasható a témához kapcsolódó cikk és a vélemények:

http://lfg.hu/49065/hirek/orseg-idejen-zarobeszed-a-kozonsegszavazas-elott/
maggoth1
Felhasználó
2012.04.03 13:00
28 hozzászólás

Az Erdélyi Autonómia Oldala esszé és prózaíró pályázatot ír ki, az anyaország határain kívül és belül élő írók, tollforgatók vagy éppen amatőr szinten publikáló szerzők részére.

A pályázat célja, hogy válaszokat kapjunk a megmaradásunk zálogát jelentő kérdésekre. Javaslatokat várunk a magyar nemzet fennmaradásával kapcsolatos esélyekre és lehetőségekről, a határainkon kívül és belül élő nemzettársainkat érintő problémák megoldására. Tárgyaljunk egy esetleges nemzetegyesítés lehetőségéről.
Valóban elavulóban van a nemzetfogalom –, vagy éppen csak rosszindulatú állítás, amivel a nemzet önbecsülését kívánják aláásni?

A megmaradásunk eszköze lehet-e a családhoz, a hazához és az Istenhez való tartozásunk fogalma? Vagy éppen a megmaradásunk lehet egy olyan eszköz, ami erősíti a családhoz, a hazához és az Istenhez való kötődésünket?
Életetek során érzelmi érték marad-e a nemzethez, a közösségetekhez, az Isten, illetve a család szeretetéhez tartozás élménye?

Mi azaz összetartó erő, ami összekovácsol szeretteiddel, összekovácsol a barátaiddal, összekovácsol a nemzettel? Egyáltalán megszűnhet-e ez az erő?
A megmaradásunk tekintetében milyen fontossággal bírnak nemzeti jelképeink, művelődési, kulturális és egyházi értékeink? Magyarázzátok meg ezeknek a szerepét, sorsát és értelmét?

A nemzetünk megmaradásában mekkora szerepet lehet az oktatás, illetve a tudás hatalmának? Mennyire tartjátok fontosnak, hogy egy olyan nemzet részesei lehettek, ami tudósai tekintetében világszinten is kiemelkedő teljesítményt mutatott és mutat a mai napig? Nemzetünk megmaradásának hasznára válhat-e a fen említett érték?

A magyarság történelmi múltját mérlegelve, elősegítené-e nemzetünk fennmaradását az, ha a történelmi nevezetességeinket, a minket ért igazságtalan dekrétumokat, illetve pozitív történelmi értékeinket megmutatnánk a világnak? Tegyétek mérlegre a magyarság jó és rossz cselekedeteit.

Milyen lenne a múltba élt íróink, költőink, színészeink, építészeink, zenészeink, egyházi elöljáróink és prominens politikai személyiségeink élete stb..., ha itt élnének köztünk. Húzzatok párhuzamot jelen és múlt között.

A fenti témakörökben várjuk szellemi termékeiteket – esszéiteket és prózáitokat. Eddig még sehol nem publikált írásokat fogadunk el.

PÁLYÁZATI ANYAG BEKÜLDÉSE
A pályaműveket Microsoft World dokumentumként, A4-es formátumban várjuk a prokult.ujsag@gmail.com e-mail címre.
Terjedelmi korlátok: minimum 2000 leütés (kb. 1 oldal), maximum 6.000 leütés (kb. 3 oldal), Times New Roman 12-es betűkkel, normál sorközzel, 2 cm-es margókkal.
Ugyanakkor szükséges egy nagyon rövid bemutatkozás és egy digitalizált fénykép is. Ezeket is csatoljátok a pályázati anyaghoz.
A tehetségesebbek önálló festményeik és grafikáik elektronikus változatát is beküldhetik pályázatunkra, JPG formátumban.

Pályázatunkra egy alkotó legfeljebb három művet küldhet be – az ezen fölül érkezett alkotásokat figyelmen kívül hagyjuk. A beküldött anyagokat nem őrizzük meg, nem archiváljuk. Éppen ezért arra kérünk mindenkit, hogy az alkotásaikat otthon is őrizzék meg, elektronikus formában.

BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ:
2012. június 10.

KÖNYVMEGJELENÉS ÉS DÍJAZÁS
A beküldött és legjobbnak ítélt alkotások megjelennek a „Megmaradunk...” című könyvünkben, aminek feltételezett megjelenési ideje 2012. június 15.
Egy közönségszavazás után a legjobbnak tartott három alkotást díjazzuk. A díjátadásra 2012. július 10-e illetve 15-e között kerül sor a nyertes szerző által javasolt helyszínen, egy könyvbemutatóval egybekötve.
* 1. díj: 20.000 forint
* 2. díj: 10.000 forint
* 3. díj: 5.000 forint

A könyvek megjelenéséről és az azokban szereplő szerzők nevéről 2012. június 13-án míg a sorsolásról és a nyertesek nevéről 2012. augusztus 1-jén minden beküldőt értesítünk.

Tisztelettel:
Nagy Krisztina pályázatvezető
E-mail: prokult.ujsag@gmail.com
Kapitány
Fejlesztõ
2012.02.29 09:20
559 hozzászólás
Új Padlástér – Novellapályázat

A Karcolat Irodalmi és Művészeti Tehetségkutató Egyesület (továbbiakban: KIMTE) meghirdeti
az Új Padlástér elnevezésű, három körből álló novellapályázatát.

A pályázat jeligés.
Nevezési díj nincs.
Műfaji megkötés nincs.
A pályázaton bárki részt vehet.
Egyetlen megkötés a politikamentesség.

A novellák beérkezése

1. kör: 2012.02.16. – 04.15.
2. kör: 2012.04.16. – 06.15.
3. kör: 2012.06.16. – 08.15.

A KIMTE körönként más-más témát jelöl, ezekre a megadott időintervallumon belül lehet műveket beküldeni. A második és harmadik témát az előző kör határidejének zárásakor hirdeti meg a honlapján.
A Pályázó bármelyik körben indulhat (akár mind a háromban is), de egy-egy körben maximum két novellát küldhet be.

Bővebb információ:

http://kimte.hu/content/%C3%BAj-padl%C3%A1st%C3%A9r-%E2%80%93-novellap%C3%A1ly%C3%A1zat
Norton
Felhasználó
2012.02.20 14:25
146 hozzászólás
Főleg a négyes, a hatos és a tizenkettes pont tetszik. Igazi úrinő lehetett az Ilona... persze abban az időben! :-D Kicsit még más volt a mentalitás.:shock:
Kapitány
Fejlesztõ
2012.02.18 19:21
559 hozzászólás
Ötletadóként az előző pályázathoz közzétesszük Zrínyi Ilona várrendtartását :-)

Kapitány
Fejlesztõ
2012.02.18 16:15
559 hozzászólás
Őrség idején - az LFG.HU újabb novella pályázata

“Őrség idején” mottóval az LFG.HU újabb novella pályázatot hirdet.

Pályázni fantasy, sci-fi vagy horror témában lehet, legalább 5.000, legfeljebb 20.000 karakteres (szóközökkel együtt) művekkel. Az egyetlen megkötés, hogy a novellák őrségváltástól őrségváltásig játszódhatnak. Természetesen ennél rövidebb intervallumot is felölelhet a mű, ám hosszabbat semmiképp. A cselekménynek kapcsolódnia kell az őrséghez, akár úgy, hogy főszereplője maga az őr, akár úgy, hogy a szereplők megpróbálják kijátszani az őrséget stb.

Csak önálló, eredeti műveket várunk: a novellák nem íródhatnak már létező fantasztikus irodalmi világra, a pályázók ezúttal is teremtsenek önálló mítoszt. Bármely történelmi korszakban, vagy arra hasonlító alternatív földi/kitalált világban játszódhatnak a történetek, és a képzelet szülte, mitológiai, mesebeli és más lények (pl. sárkányok, manók, lidércek, robotok stb.) is megjeleníthetők. Nem elvárás, hogy a novellában szóról-szóra elhangozzék a mottó és nem kötelező tartózkodni a humoros megoldásoktól sem.

Az írások beérkezésének határideje 2012. március 15-e éjfél. Eredményhirdetés 2012. április 25-én.

Nevezési díj nincs.

Bővebb információ:

http://lfg.hu/46933/hirek/orseg-idejen-az-lfghu-ujabb-novella-palyazata/
Kapitány
Fejlesztõ
2012.01.26 19:44
559 hozzászólás
Új pályázati kiírás, téma a szabadság...

Pályázati felhívás íráskedvelőknek!

Életünk során sok élményünk volt már.

A mostani pályázat is egy ilyen élmény, érzés megírására sarkall, amit már biztosan megéltetek valamilyen szinten.

Saját példámból kiindulva tudom, hogy milyen sok amatőr költő, író próbálgatja a szárnyait. S felbuzdulva a 2010-es pályázatomra érkezett írások sikerén, most ismét egy lehetőséget kínálok az írogatóknak. Most a próza és a vers mellé a blogot is idevettem, mert nagyon sokan tudják abban a formában megosztani a gondolataikat, véleményüket, életük mozzanatait, akkor is, ha nem igazán rendelkeznek költői vagy írói vénával.

Tudom, hogy az általam felajánlott díjak nagyon csekélyek, de ne is azt nézzétek, hanem az írás örömét, a megmérettetést, a játékot, a lehetőséget.

A pályázat témája: a valódi szabadság érzésének megélése

Bővebb információ:

http://lenabelicosa.blogger.hu/2012/01/26/uj-palyazati-kiiras-tema-a-szabadsag
Kapitány
Fejlesztõ
2012.01.16 20:07
559 hozzászólás
4. Novellaíró pályázat Ammerúniához

A pályázat kiírója: Ammerúnia Műhely, www.ammerunia.hu
A pályázat benyújtásának határideje:
2012. április 30. - Árnyelf c. kötethez
2012. augusztus 31. - Hősök ideje c. kötethez
Pályázatigénylési és beküldési cím: ammerunia@gmail.com és másolatként szilard.berke@gmail.com
A beérkező pályázatokat értékelik: az Ammerúnia Műhely írói és Eric Muldoom
Díjazás: a legjobb pályaművek megjelennek a jelzett kötetekben! (Fantasy Exkluzív sorozat)

A pályázat célja

Új, friss szellemiségű írásokat várunk legújabb köteteinkhez, Ammerúnia emberek benépesítette tartományaihoz (Királyság) illetve Asslanthasi Aldyr karakteréhez.

Bővebb infó:

http://fantasycentrum.hu/node/583
angyalka146
Felhasználó
2012.01.09 09:07
286 hozzászólás
Kálnoky László szépírói pályázat

/vers és rövid próza/


A MIG-ráció Kft. irodalmi pályázatot hirdet Kálnoky László születésének 100. évfordulója alkalmából „Kálnoky László szépírói pályázat” címmel. A pályázatra bármely magánszemély nevezhet magyar nyelvű írásművével. Pályázat támogatója a Szerencsejáték Zrt. és Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata.

Téma meghatározása:

A Kiíró meghatározza a beadandó alkotás első és utolsó sorát/mondatának kezdetét/végét. Ezek Kálnoky László „A kegyelet oltárán” című versének első és utolsó sorai. Első sor / mondat kezdete: „Hová lettek a családi ereklyék”
Utolsó sor / mondat vége: „szellemképüket az utódok őrzik.”
A vers/rövid próza témája a fenti megkötéseken túl kötetlen, tehát nem szükséges az eredeti mű témájával egyező tartalmú Művet készíteni.

Benyújtási határidő: 2012.03.20. 23:59:59
Résztvevők köre: magánszemélyek
Nevezési díj: nincs
Pályázatok száma: egy alkotó maximum 3 db pályázat benyújtására jogosult.
Terjedelme: vers esetén max. 3000 leütés, rövid próza esetén max. 4500 leütés.
Verseny díjazása:
I. díj 65000 Ft
II. díj 40000 Ft
III. díj 20000 Ft
Zsűri tagjai: Turczi István és Jónás Zoltán
További információ: http://www.irodalmipalyazat.hu/aktualis-palyazat/
maggoth1
Felhasználó
2011.12.07 20:03
28 hozzászólás
Szerinted milyen lesz a világ 2200-ban?
Sci-fi pályázat


Te elképzelted már, hogy milyen lesz az emberiség jövője? Repülő autókkal fogunk járni? Egymás gondolataiban fogunk olvasni? Esetleg teljesen megszűnnek az emberi kapcsolatok? Te milyennek képzeled a világot 2200-ban?

A Hihetetlen Magazin és a Herald People digitális kiadványmegosztó portál sci-fi pályázatot hirdet, ahol két kategóriában fejtheted ki, hogy te milyennek képzeled el a világot 2200-ban. Ha úgy érzed, hogy írói vénával vagy megáldva, elképzeléseidet novella formájában küldheted el nekik, de ha tárgyszerűen, egy tanulmány keretében osztanád meg velük gondolataidat, arra is van lehetőség.

Küldd el, hogy Te milyennek képzeled a világot 2200-ban!
A legjobb műveket értékes nyereményekkel jutalmazzák!

Ha elkészültél novelláddal vagy tanulmányoddal, regisztrálj a www.heraldpeople.com weboldalon és töltsd fel PDF-é alakított művedet a sci-fi pályázat Novella vagy Tanulmány kategória alá.
A feltöltött művek külön URL címet kapnak, így könnyen meg tudod osztani azt ismerőseiddel, vagy barátaiddal, de használhatod a beépített iFrame funkciónkat is, így művedet akár weboldaladba is beágyazhatod.

A pályázati írások e-mailben a palyazat@heraldpeople.com címre is beküldhetők world (doc, docx) formátumban.

Pályázati feltételek:
A novellát A4-es oldalméretű PDF-ben töltsétek fel a Herald People oldalára!
A művek maximum 20 000 karaktert tartalmazhatnak (szóközökkel együtt).
Csak új, máshol eddig nem publikált műveket tudnak elfogadni!
Csak novellákat és tanulmányokat fogadnak el, regényrészleteket és verseket nem!

Zsűri:
Szűcs Róbert, a Hihetetlen Magazin főszerkesztője
Nemere István író, műfordító
Joó László, a Herald People portál tulajdonosa

Díjak:
I. Díj: 15 000 Ft + 1 éves Hihetetlen Magazin előfizetés
II. Díj: 10 000 Ft + 1 éves Hihetetlen Magazin előfizetés
III. Díj: 5 000 Ft + 1 éves Hihetetlen Magazin előfizetés

4-10. helyezés: 7 db Däniken DVD, 7 db Alexsys zenei CD és 7 db könyvvásárlási utalvány összesen 10 000 forint értékben.
1, 2, 3. helyezet valamint a különdíjas pályázók külön nyereménye egy Nemere István által dedikált könyv

A díjakat a Hihetetlen Magazin és a Jövővilág Alapítvány biztosítja.

A legjobb TANULMÁNYOKAT leközlik a Hihetetlen Magazinban.
(Novellák megjelentetésére jelenleg nincs lehetőség a kiadványban.)

Különdíj:
A Herald People a pályázók között különdíjat is kisorsol.
A különdíjat az a pályamű nyeri meg, ami az olvasók között a legnépszerűbb volt, ami a legtöbb Herald lájkot gyűjtötte be a pályázat eredményhirdetéséig.
A Különdíj egy 5000 forint értékű Alexandra könyvvásárlási utalvány és egy dedikált Nemere István könyv.
A különdíj sorsolásánál nem a Facebook-os lájkok az érvényesek, hanem a Herald People weboldalon található „Tetszik” gombok (zöld kéz) által gyűjtött lájkok!
Beérkezési határidő:
2012. 03. 31.
További információ:

heraldpeople.com
maggoth1
Felhasználó
2011.12.07 00:13
28 hozzászólás
Oszd meg velünk, és szerepelj a Médiaunió mesekönyvében!

Szeretnéd, ha a nevedet hetedhét országon túl is ismernék? Jó lenne arra gondolni, hogy esténként sok száz gyermek a te történetedre gondolva alszik el? Akkor itt a soha vissza nem térő alkalom: ha van saját meséd, amit te találtál ki a gyermekeidnek, vesd gyorsan papírra, és küldd el nekünk! Ha még nincs, az se baj: mesét írni sosem késő elkezdeni!

Ha az Üveghegyen és az Óperenciás tengeren túl is ismert és nagyra becsült zsűrink elég szórakoztatónak találja, a te műved is bekerül MeséljMinennap.hu Mesetárába, ha pedig sikerül őket teljesen elvarázsolnod, megjelentetjük művedet a „Mesélj mindennap!” mesekönyvében is, ahol neves írókkal szerepelhetsz majd együtt.

Terjedelmi megkötés nincs, de azért nem baj, ha nem kell hét nap és hét éjen át olvasni! ;-)

Kategóriák: tündérmese, állatmese, tanmese, gyümölcsös mese, tréfás mese, láncmese, modern mese

A meséket a palyazat@meseljmindennap.hu címre várjuk 2011. december 5. és 2012. január 8. között.A meseíróverseny támogatója a SIÓ.
Kétvirág
Felhasználó
2011.11.30 14:01
207 hozzászólás
Sajnos ő tényleg nem én vagyok. De azért köszi a linket!
maggoth1
Felhasználó
2011.11.30 11:55
28 hozzászólás
Bocs, összekevertelek Kisvirággal, aki valaki egészen más :-o:-D
Úgyhogy, akkor a feltételt elengedtem :-D
maggoth1
Felhasználó
2011.11.30 09:39
28 hozzászólás
Ha az én ÚG 18-ban megjelent novelláimról is megírod a véleményedet :-D

http://juditti.hu/content/tilos-sci-fi
itt van egy átvezető link, ami aztán odavisz :-)
http://scifi.tilos.hu/
Kétvirág
Felhasználó
2011.11.29 21:10
207 hozzászólás
Nem találtam a pályázatról a Tilos Rádió honlapján semmit.

Lehet persze, hogy csak nem vettem észre.
Adnál egy linket, ha szépen kérlek? :roll:
maggoth1
Felhasználó
2011.11.07 21:43
28 hozzászólás
Sci-fi tematikus nap - 2011.12.21.

a

támogatásával


A Tilos Rádió sci-fi irodalmi és zenei pályázatot hirdet az alábbi kategóriákban:

1. Sci-fi novella
2. Sci-fi vers
3. Sci-fi zene

A jeligével ellátott pályaműveket a palyazat@tilos.hu címre kérjük elküldeni (max 10MB!)
Minden beküldött pályaműről értesítést küldünk!

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. december 10.

A pályázat elbírálásának módja: szakmai zsűrizés és közönségszavazat

A pályázat elbírálásának határideje: 2011.december 21.

A pályázat elbírálásának kihirdetése: A Tilos Rádió sci-fi tematikus napján december 21-én.

díjak: Kategóriánkénti első három helyezett 1-1 Rubik Tükör Kockát (az első helyezett természetesen arany Tükör Kockát!) kap ajándékba. A legjobb művek benyújtói Tilos Rádiós és Galaktika ajándékokban részesülnek. A legjobb művek hangjáték formájában kerülnek feldolgozásra és megjelenhetnek a Tilos Rádió 2012-es válogatáslemezén.


A pályázó tudomásul veszi, hogy automatikusan átadja
az internetes és rádiós közlés jogát.

Azonnali kizárást eredményez, ha valaki időgépet használ!

Maggoth
Felhasználó
2011.10.11 20:09
119 hozzászólás
Vámbéry a Sevenben 2011


A dunaszerdahelyi Vámbéry Polgári Társulás közösen a Seven Étteremmel "Vámbéry a Sevenben 2011" címmel versírói pályázatot hirdet magyar (lakhelytől független) szerzők számára.

A pályázatra benyújtható minden olyan magyar nyelven írt vers, amely nyomtatásban még nem jelent meg, s amelynek közlési jogával a szerző rendelkezik.

A pályaműnek tartalmaznia kell a Vámbéry és a Seven szavakat.

Egy szerző csak egy művel vehet részt a pályázaton.
A pályázat kiírói fenntartják a jogot, hogy a nyertes művet megjelentetik négy nyelven (magyar, szlovák, olasz, angol) a 2012-es Vámbéry Antológiában, de ettől függetlenül a szerző bárhol közölheti. A díjnyertes mű szintén négy nyelven a Seven Étterem falán elhelyezve látható lesz egy éven keresztül az érdeklődők számára.
A pályamunkát postai küldeményként, minden oldalán jeligével ellátva, négy nyomtatott példányban kell benyújtani.
A pályaműhöz külön, zárt borítékban csatolandó szerzőjének neve, telefonszáma és lakcíme. Ezen a borítékon legyen feltüntetve a pályázó jeligéje is. A külső borítékra pedig kéretik ráírni: Vámbéry a Sevenben 2011

Levélcím: Občianské združenie Vámbéryho, Palác Duna Palota, Galantská cesta 658/2F, 929 01 Dunajská Streda

Pályadíj: 1000 €

A pályázatra benyújtott verseket neves irodalmárokból álló zsűri bírálja el. A zsűri elnöke: Zalán Tibor József Attila-díjas költő, tagjai: Csanda Gábor irodalomkritikus és Görözdi Judit irodalomtörténész.

A nem díjazott szövegeket a pályázat kiírója nem őrzi meg és nem küldi vissza.
Beérkezési határidő:
2011. 11. 15.
Eredményhirdetés:

Az ünnepélyes díjátadásra 2011. december 15-én kerül sor a Vámbéry Irodalmi Estek évzáró ünnepi rendezvényén.
Maggoth
Felhasználó
2011.10.03 09:25
119 hozzászólás
Ezt a pályázatot mindenkinek csak ajánlani tudom :-)


A Historium Könyv- és Lapkiadó történelmi novellaíró pályázatot hirdet amatőr prózaíróknak, a középkor témakörében. A legjobb írások megjelennek a kiadó Sár, vér, levendula című antológiájában. A pályázat határidejét meghosszabbítottuk, emellett eltöröltük a nevezési díjat és a felső korhatárt is!Pályázati feltételek:

Pályázhat minden olyan magyar anyanyelvű (bármely országban élő) amatőr szerző, aki már elmúlt tizenöt éves, és nem rendelkezik önálló (nyomtatásban is megjelent) kötettel.
A pályaművek minimális terjedelme 10.000, maximális terjedelme 40.000 leütés (szóközökkel).
Kizárólag polgári névvel vagy magyar csengésű művésznévvel lehet jelentkezni.
A pályaműveket e-mailben várjuk a historium.kiado@gmail.com címre, kizárólag csatolt állományként. A tárgy mezőbe kérjük beírni a választott témakört (alább olvasható).
Egy pályázó csak egy művel jelentkezhet, mely nem jelent meg nyomtatásban, és melyet nem nyújtott be másik pályázatra!
Postai úton beküldött kéziratokat nem fogadunk el érvényes pályamunkának, ilyen anyagot nem őrzünk meg és nem küldünk vissza!Választható témakörök:

Sár (a középkori ember mindennapi élete, hétköznapi problémái, vágyai, céljai)

Vér (katonaélet, lovagság, csaták, középkori harcmodor)

Levendula (érzelmes, drámai, romantikus történetek)Beérkezési határidő: 2011. december 1.

Eredményhirdetés: 2011. december 23.Díjazás:

A kiválasztott novellák bekerülnek a Sár, vér, levendula c. antológiába, mely 2012 tavaszán jelenik meg a kiadó gondozásában.
A kötetbe bekerült szerzők fejenként 10 tiszteletpéldányt kapnak a megjelent könyvből.
Minden nyertes szerzővel interjút készítünk, melyet internetes oldalainkon teszünk majd közzé.Egyéb tudnivalók:

A könyv viszonylag nagy médiavisszhangot és két országos (Magyarország, Szlovákia) terjesztést kap.
A könyvben a Historium Kiadó szerzői is szerepelnek majd egy-egy novellával, mely sehol máshol nem jelent még me:-):-):-)
Maggoth
Felhasználó
2011.09.26 13:15
119 hozzászólás
Ja, és még valami :-)

Aranymosás, avagy regényíró kerestetik!Az első nagyszabású, nyilvános válogató Magyarországon. Indul a Könyvmolyképző Kiadó kulturális online valóságshow-ja!A fő célok:

1. felfedezni a magyar írókat, és megjelentetni a műveiket e-könyvben és/vagy papírkönyvben

2. felfedezni a tehetségeket, és segíteni őket, hogy kész íróvá váljanakÉrdemes tudni:

Mindenki megszólalhat íróként, aki vállalja a megmérettetést a közösség előtt.

Legyél részese ennek a bátor, formabontó akciónak! Hogyan vehetsz benne részt?1. A Vörös pöttyös? Szeretem. Facebook oldalon írástechnikai játékot tartunk. A szerzők négy fordulóban csillogtathatják meg képességeiket. Minden forduló során két szerzőt kiválasztunk.

Ők e-mailben elküldik a kéziratuk első 10 ezer karakterét, soron kívül elolvassuk őket, és írásukról szerkesztői véleményt kapnak. A korrektúra kikerül az internetre, segítve a többiek fejlődését. Illetve a regényrészlet – értékeléstől függetlenül – felkerül majd a Könyvmolyképző Kiadó Aranymosás weboldalára.

A játékba várunk olyan pályázókat is, akiknek még nincs kész regényük! Ha nem sikerül bekerülni, azt se bánd. Vigaszdíjul értékes könyvnyereményeket sorsolunk ki.

Első forduló: szept. 19. hétfő. Minden megoldásra a következő hétfő délig van lehetőség.2. Az Aranymosás weboldal folyamatosan aktív: az írástechnikai játéktól függetlenül az aranymosas@gmail.com e-mail címre 2011. okt. 15-ig bárki beküldheti már elkészült kézirata első 10 ezer karakterét. Amennyiben az írást elfogadja szerkesztőnk, úgy kikerül az oldalunkra.A weboldalra kikerült írásokat több szerkesztőnk elolvassa, és kiválasztják közülük azokat, melyeket bekérnek olvasásra. A kiadásra érettnek ítélt műveket a Könyvmolyképző Kiadó megjelenteti e-bookon és/vagy papíron, természetesen szerzői honorárium fizetése mellett.A Könyvmolyképző Kiadó fontosnak tartja a tehetségek csiszolását is, így 5 fő ingyen részt vehet írástechnikai tanfolyamunkon, a többiek számára férőhelyet biztosítunk.

Ma este írják ki a 2. fordulót, még nem késő benevezni...

A Könyvmolyképző minden műfajban a legjobbat keresi.

Pályaműved lehet misztikus románc, fantasy, sci-fi, ifjúsági- és gyerekirodalom, mese, felnőtt irodalom, stb. Jó írásokat várunk, melyek magukkal ragadják az olvasót. :-)
Maggoth
Felhasználó
2011.09.26 12:08
119 hozzászólás
Fuvallatnak egy nyalánkság :-)

Magyar nyelvű haiku pályázat 2011
2011-09-06 17:26

A Japán Alapítvány Budapesti Japán Kulturális Központ
Magyar Nyelvű Haiku
pályázatot ír ki

A téma:
Élet

A pályázaton résztvenni kívánók az alábbi kategóriákban indulhatnak:

1. „Középiskolai diák”: 14-18 éves kor között
2. „Egyetemista”: 18-26 éves kor között
3. „Felnőtt”: 27 éves kortól
4. „Hivatásos”: publikált költők

A jelentkezőktől 1, maximum 2 költeményt várunk (Magas részvételi szám esetén azonban csak az első haikut áll módunkban értékelni).

Szabályok

Formanyomtatvány

Beküldési határidő: 2011 október 10

A pályműveket a haiku2011@japanalapitvany.hu email-címre küldhetik be. Kérjük beküldés előtt figyelmesen olvassák el a beküldési szabályzatot!

Információ: Bognár Péter (bognarpeter@japanalapitvany.hu)
Maggoth
Felhasználó
2011.09.23 09:37
119 hozzászólás
Hoppácska, ez tetszik! :-D