Életfonál

Szépirodalom / Versek (323 katt) Krómer Ágnes
  2022.01.01.

A mű megjelent a Lidércfény Amatőr Kulturális Folyóirat 2024/2 számában.

Sejtjeimben­ kódolva­ van­ az­ életem,
sorsom,­ csak­ egy­ hibás­ DNS­ fonál.
Magam­ rendezem,­ csak­ szeretném.
A­ gének­ harcában­, lehet,­ vesztenék,
Mit­ akar­ az­ élet­, és­ mit­ akarok­ én?
Nem­ tudom­ a­ választ­ erre­ sem­ még.
Az­ élet­ csak­ egy­ hibás­ DNS­ fonál.

Előző oldal Krómer Ágnes