Angyali csend

Szépirodalom / Versek (419 katt) Krómer Ágnes
  2020.08.07.

A mű megjelent a Lidércfény Amatőr Kulturális Folyóirat 2024/1 számában.

Érted, mit dúdolnak a cigarettázó angyalok?

Bal kezükben kard, jobbjukban csak sár.

Nézd, mi az ott, csak a semmi csillog ott?

Poros pusztaságban megreccsen a bánat,

szépen kérlek téged, ne szidd az anyámat.

Fogatlan csecsemőként gügyög az élet.

Egymást mindig szeressétek! Kérlek!

Penge élen lecsordul egy vércsepp!

Látod, hogy virágot bontott a nihil.

Döglött katica is álomba szenderült,

négyszögletes kerek erdő szélén éljél.

Gyújts rá! Részegen sohase smárolj!

Látod a bamba angyalt a karddal?

Alszol talán, mind csak álmodunk!

Előző oldal Krómer Ágnes