Hallgatag szívek

Szépirodalom / Versek (402 katt) Krómer Ágnes
  2020.12.21.

A mű megjelent a Lidércfény Amatőr Kulturális Folyóirat 2023/2 számában.

Esteledik, csend tölti be a tereket.
Alszik a város, most fáradt a világ.
Rád nézek, de átfon a némaság,
Tudod, hogy én mindig szeretlek.
mondhatnám, de most se teszem.
Szeressen az asszonyod igazán!
Tekintetedben ott nyugszik a sors,
néha még fáradtan a düh szaladt át.
Tirpák országban szikrát szór a nap,
hallgatag a szív, nem könnyes a szem.
Az unalom szikrája csillan tekintetedben.
Nekünk egy a vérünk, de a szívünk más.
Most hideg szél fúj, de később hó szitál,
de tavasszal újra virágot bont a szívvirág.
Akkor, hidd el, a szív is már csak kicsit fáj.

Előző oldal Krómer Ágnes